Vážení priatelia,

táto stránka je venovaná prezentácii našich klubových podujatí. Na stránke nájdete oznámenie, propozície, prihlasovacie podmienky najbližšej výstavy i výsledky a fotogalériu poslednej výstavy slovenského klubu priateľov a chovateľov psov plemena chow chow

 

Dear friends this site dedicated to the presentation of our club events. At the website notice, propositions, login forthcoming exhibition conditions, results and photogalery of the last exhibition Slovak club friends and breeders of dogs breed chow chow. 

      

 

    

 

 

Flag Counter