člen klubu /club member

nečlen klubu / no club member

1. pes / 1.st dog

20 €

25 €

za každého ďalšieho / any additional dog

15 €

20 €

dorast / puppy

15 €

20 €

súťaže / competition

10 €

15 €

mladší dorast, veteráni, čestná /minor puppy, veterans, honorary

zdarma / free

zdarma / free

UPOZORNENIE!

ÚHRADU VYKONAJTE NA ZÁKLADE EMAILU, KTORÝ OBDRŽÍTE PO REGISTRÁCII PRIHLÁŠOK! 
PRI ÚHRADE JE NUTNÉ UVIESŤ VARIABILNÝ SYMBOL!


BANKOVÉ SPOJENIE:

Názov účtu: SKPaCH psov plemena CHOW-CHOW

č.účtu: 13977558/5200

IBAN CODE: SK11 5200 0000 0000 1397 7558

SWIFT CODE / BIC: OTPVSKBX

Adresa banky: OTP Banka Slovensko, Štúrová 5, 813 54 Bratislava
 

Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené.

 Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.

 

Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z

 akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.

 

ATTENTION!
MAKE YOUR PAYMENT AFTER RECEIVING CONFIRMATION EMAIL, WHICH WILL BE SENT TO YOU AFTER 

REGISTRATION OF THE ENTRY FORM.


BANK DETAILS:
Account name: SKPaCH psov plemena CHOW-CHOW
IBAN CODE:
SK11 5200 0000 0000 1397 7558
SWIFT CODE / BIC: OTPVSKBX
Bank address: OTP Banka Slovensko, Štúrová 5, 813 54 Bratislava

Bank and post charges are to be paid by exhibitors.
Exhibition fees that do not appear on the organiser's account by the day of the closing date or those that are unidentified are to be considered unpaid. 

Any owner/exhibitor must state his/her own name and address by any type of payment, so the payment can be correctly identified (i. e. the name of the owner

 stated in the application form and the payer's name must be identical). In case of online entry, a variable symbol must be used for identifying the payment.

Cancellation of the application is possible only until the date of the second closing date, even if entries will still be accepted. In case of cancellation of the application

 or refunding the fees for whatever the reason, the cancellation fee 10 € and the bank/post charges will be deducted.

 

Foreign exhibitors can pay on the day of the exhibition