Ubytovanie / AccommodationRanč Nový Dvor
Miesto konania výstavy / place of show
https://www.novydvor.wbl.sk/

V meste Nitra v zdialenom cca. 3km. / In the city of Nitra, located about. 3 km. by location show