Vo výbere pokračujte v ľavom panely / The choice to continue in the left panel